Výročí k roku 2011, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2011, vztahující se k historii obce

     Níže uvedený přehled tzv. kulatých a půlkulatých výročí volně doplňuje např. stránku « Z historie obce ». Uvedená výročí byla výběrově zpracována na základě dostupných informací z místních « kronik », přičemž zde nejsou zmíněny např. výsledky voleb či složení zastupitelstev obce v předchozích desetiletích, neboť jejich výsledky a přehledy jsou postupně zveřejňovány na stránce « výsledky  voleb ». Podobně je tomu i s výročími souvisejícími s činností dobrovolných hasičů, jež jsou na samostatné internetové stránce « hasičských výročí ». Zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat různé (pozapomenuté) akce či záležitosti z běžného venkovského života obyvatel Bohuňova a Janoviček v dřívějších desetiletích.

 

5 let

2006 – v závěru léta byl umístěn na objekt sušky v Bohuňově první vysílač v obci, zajišťující signál bezdrátového internetu, který začali využívat někteří místní obyvatelé.

 

2006 – dokončena (tzv.) rekonstrukce « kaple sv. Cyrila a Metoděje » (mj. – v březnu osazen nový zvon, 5. července se pak uskutečnilo slavnostní znovuvysvěcení kaple).

 

20 let

1991 – k dosavadním „objektům“ sušky v areálu zemědělského družstva v Bohuňově přistavěn šrotovník s doplňkovou mechanizací.

 

30 let

1981 – oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje, spočívající v provedení nové fasády; v témže roce také dokončena úprava návsi v Bohuňově, započatá v roce 1980.

 

35 let

1976 – areál hospodářského dvora Skalský dvůr získalo „JZD Vítězný únor se sídlem v Bohuňově“; bližší informace o následujícím vývoji a proměně Skalského dvora (včetně změn ve vlastnictví) – viz internetová stránka « výročí k roku 2010 ».

 

1976 – v Bohuňově (při JZD) založena hudební skupina s názvem Motýlci.

 

40 let

1971 – místní organizace Československého červeného kříže (ČsČK) pořádala v lednu I. maškarní ples, který byl tehdy hodnocen jako velmi vydařený. (Maškarní plesy bývaly v Bohuňově občas pořádány již dříve, nicméně tento byl první, pořádaný ČsČK.)

 

1971 – v Bohuňově založena místní osvětová beseda, která se hned v tomto roce podílela (ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a s mládeží) na pořádání tradičních hodů.

 

1971 – do « kaple sv. Cyrila a Metoděje » v Bohuňově pořízen nový zvon, který „sloužil“ až do léta 2005, kdy bylo započato s rekonstrukcí (přestavbou) místní kaple.

 

1971 – v Bohuňově i v Janovičkách zavedeno výbojkové veřejné osvětlení.

 

45 let

1966 – v Bohuňově dokončeno vyčištění (odbahnění) obecního rybníka, a dále realizováno vybudování hráze a nového odtoku pod hrází; začátkem listopadu proběhla kolaudace hráze, jenž byla prohlášena za „dílo vzorné kvality“.

 

1966 – zbourány hospodářské objekty zemědělské usedlosti čp. 6 v Bohuňově, a na jejich místě připravena stavební parcela pro kulturní dům (s obecním úřadem, hostincem a požární zbrojnicí), jenž začal být budován na jaře 1967.

 

50 let

1961 – sloučení JZD Bohuňov s JZD Janovičky, přičemž jako nový název stanoveno JZD Strážnice (tento název, podle stejnojmenného kopce mezi oběma vesnicemi, však byl používán jen kratší dobu, neboť se příliš neujal). V témže roce v Janovičkách dostavěn kravín, na němž se významně podíleli bohuňovští zedníci.

 

55 let

1956 – v Janovičkách proběhla v letním období úprava potoka na návsi a také byl (dobrovolnou prací) vyčištěn návesní rybník. V tehdy teprve nově budovaném „areálu janovičského JZD“ (v témže roce) dokončena stavba vepřína, a v podzimních měsících započata stavba mostní váhy.

 

1956 – ve stavení čp. 4 v Janovičkách, v kterém sídlilo tehdejší místní MNV, upravena 1 místnost na  stanici první pomoci Československého červeného kříže, která byla využívána též jako ordinace obvodního lékaře, který do Janoviček zajížděl 1× za měsíc.

 

60 let

1951 – proběhlo první hlášení místního rozhlasu, který byl vybudován v Bohuňově i v Janovičkách. V témže roce zaveden v Janovičkáchprvní telefon.

1951 – zavedena pravidelná autobusová doprava na lince „Bystřice n. P. – Lísek“ (se zastávkami mj. i v Bohuňově, a pro Janovičky „na rozcestí“). Autobus jezdil každým směrem (tam i zpět) 5× denně, což bylo na tehdejší dobu poměrně často.

 

75 let

1936 – srpen – v okolí Janoviček i Bohuňova proběhla cvičení vojska československé armády, směřující na vojenské manévry, jenž se tehdy konaly u Pardubic.

 

80 let

1931 – provedena elektrizace Bohuňova (do obce zaveden elektrický proud), v rámci níž bylo instalováno i několik světel zajišťujících veřejné osvětlení.

1931 – od „hraběte“ Vladimíra Mitrovského zakoupen les Zady (odkoupen obcí Bohuňov) a les Kozejl (koupen obcí Janovičky).

 

90 let

1921 – na základě nařízení vlády (z června 1921) založena v září (bohuňovskou obecní radou) Pamětní kniha obce Bohuňova (první kronika obce).

 

Zpět na stránku « Z událostí v obci – rok 2011 »

 

S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »