Výročí k roku 2014, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2014, vztahující se k historii obce

     Níže uvedený přehled tzv. kulatých a půlkulatých výročí volně doplňuje např. stránku « Z historie obce ». Uvedená výročí byla výběrově zpracována na základě dostupných informací především z místních « kronik », přičemž zde nejsou zmíněny např. výsledky voleb či složení zastupitelstev obce v předchozích desetiletích, neboť jejich výsledky a přehledy jsou postupně zveřejňovány na stránce « výsledky voleb ». Podobně je tomu i s výročími souvisejícími s činností dobrovolných hasičů, jež jsou na samostatné internetové stránce « hasičských výročí ». Zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat různé (pozapomenuté) akce či záležitosti z běžného venkovského života obyvatel Bohuňova a Janoviček v dřívějších desetiletích. Níže uvedený přehled výročí není „uzavřený“, a proto je možné jej během roku doplňovat o případná pozapomenutá výročí.

 

5 let

2009 – 15. srpna uspořádán na hřišti v Bohuňově (zatím naposledy) hudební festival Metal fest (konkrétně 3. ročník). Pokud nepočítáme předešlé dva ročníky tohoto festivalu, tak se jednalo o organizačně nejnáročnější a nejnákladnější kulturní akci, jaká kdy byla v historii obce realizována. Spolupořadatelem festivalu byl tehdejší starosta obce a dlouholetý aktivní hudebník Milan Sláma ml.

 

2009 – 4. října se v naší obci konaly (prozatím naposledy) « tradiční hody ».

 

10 let

2004 – leden až květen – rekonstrukce místního hostince v budově kulturního domu v Bohuňově, přičemž jedním z hlavních důvodů byly (pro Českou republiku) nové předpisy, platné po vstupu do Evropské unie. (Poslední rozsahem významná úprava hostince byla provedena v únoru a březnu 2008.)

 

15 let

1999 – u fotbalového hřiště (v Bohuňově) bylo vybudováno tenisové hřiště (tato „akce“ byla první investicí obce v rámci Programu obnovy venkova, do něhož obec oficiálně vstoupila koncem ledna 1999).

 

1999 – na návsi v Janovičkách postavena (svépomocí) jednoduchá dřevěná « zvonička ».

 

1999 – koncem října 1999 byly na zasedání podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odsouhlaseny návrhy znaku a praporu pro obec Bohuňov. (Oficiální slavnostní « udělení znaku a praporu » proběhlo potom v únoru 2000.)

 

30 let

1984 – v Bohuňově ani v Janovičkách nezemřel nikdo z místních obyvatel (poměrně vzácná skutečnost, neboť každým rokem většinou dochází minimálně k jednomu úmrtí).

 

35 let

1979 – v rámci JZD byla zavedena tzv. přidružená výroba (zpočátku potřeb pro zahrádkáře, během 80. let potom i okružních pil), jež byla v následujících letech umístěna do tzv. radiany (objekt je dnes využíván jako provozovna firmy Armos spol. s r.o.).

 

1979úprava rybníčku u Smolíkových na požární nádrž (v průběhu 90. let důsledkem nedostatečného přítoku vody „rybníček“ postupně zanikal; v r. 2007 definitivně zrušen).

 

1979 – upraveno prostranství u prodejny smíšeného zboží Jednota v Bohuňově.

 

40 let

1974 – v Bohuňově zahájena stavba čtyřbytovky.

 

45 let

1969 – dokončena a vyasfaltována spojovací cesta mezi Bohuňovem a Janovičkami, přičemž její budování probíhalo postupně již od roku 1961.

 

1969 – v areálu zemědělského družstva v Bohuňově zahájena stavba sušky a přiléhající kolny (suška dokončena v roce 1975).

 

55 let

1959 – v Bohuňově vybudován vodovod, dále postavena drůbežárna (o 10 let později upravena na teletník; počátkem 90. let zbořena), a také zahájena stavba kravínu v tehdy nově se vytvářejícím areálu JZD.

 

1959 – i v Janovičkách v tomto roce vybudován obecní vodovod.

 

1959 – v Bohuňově i v Janovičkách vstoupili do JZD poslední soukromě hospodařící zemědělci, čímž zde byl dokončen proces „kolektivizace a socializace vesnice“.

 

80 let

1934 – v Janovičkách upravena náves okolo kamenného kříže.

 

85 let

1929 – obecní zastupitelstvo Bohuňova se usneslo požádat o „přeměnu“ zvoničky na kapli. Žádosti bylo vyhověno, a tak byla 5. července 1929 dosavadní zvonička vysvěcena na « kapli » sv. Cyrila a Metoděje.

 

110 let

1904 – 19. června – v domku « čp. 24 » v Bohuňově narozen pan Alois Pokorný († 4. listopadu 2001), nejen místní stolař (truhlář) a « výrobce intarzií », ale také starosta obce Bohuňov (v letech 1945, 1948–1953 a 1964–1971), a v neposlední řadě dlouholetý kronikář obce (od roku 1945 až v podstatě do konce svého života).

 

115 let

1899 – obec Janovičky zakoupila od obce Písečné ruční nalévací « hasičskou stříkačku ».

 

630 let

1384 – první « historicky doložená zmínka » o Bohuňově (období vlády krále Václava IV.)

 

Zpět na stránku « Aktuality »

 

S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »