Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V sobotu 4. července 2020 od 11.00 hodin se u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově uskuteční tradiční „pouťová mše“.


V pátek a v sobotu 3. a 4. července 2020, v oba dny přibližně od 21.30 hodin, bude pod kulturním domem v Bohuňově (v případě nepříznivého počasí v KD) pořádáno letní kino. V pátek bude promítnut český film « Na střeše », v sobotu (také český) film « Poslední aristokratka ».
V sobotu odpoledne od 15 hodin (rovněž pod kulturním domem) zde bude pro děti připraven skákací hrad (všechny děti jsou srdečně zvány), občerstvení bude k dispozici v místním hostinci v budově KD.


V pondělí 29. června 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Náves v Bohuňově (foto - Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


Nejnovější informace k výskytu koronaviru

« Užitečné a praktické aktuální informace »


(tento odkaz směřuje na stránku Obecní úřad, kde bývají průběžně doplňovány nové informace či odkazy k problematice výskytu onemocnění koronavirem v ČR)


« Elektronická úřední deska »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (1) »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (2) »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Hnízdění čápa bílého »


« Obecní úřad »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2020
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz