Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V sobotu 10. prosince 2016 v 19 hodin se v kulturním domě v Bohuňově bude konat výroční valná hromada SDH, viz « pozvánka ».


O první adventní neděli 27. listopadu 2016 v podvečer proběhlo v Bohuňově na návsi tradiční rozsvícení vánočního stromku, doprovázené vystoupením místních dětí; viz « fotografie ».


V E S E L É   P O H O D O V É   V Á N O C E
a   Š Ť A S T N Ý   Ú S P Ě Š N Ý   N O V Ý   R O K   2 0 1 7

PF 2017 (autor - kronikář obce PhDr. Martin Šikula) Sněhové zpravodajství   Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Nabídka pro rodiče dětí v naší obci »


« Užitečné informace ke kontrolám kotlů »


 « Volné místo nedaleko Bohuňova »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Sbor dobrovolných hasičů »


« Rozsvícení vánočního stromku 2016 »


« Přehled inovovaných stránek »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2016
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz