Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V sobotu 7. května 2022 byl pořádán zájezd do Kroměříže na zahradnickou prodejní výstavu « FLORIA JARO 2022 », viz « bližší informace k zájezdu ».


Jarní náves v Bohuňově (Foto – Mgr. Petr Šikula)


Letos postupně probíhá (vlivem okolností souvisejících s výskytem koronaviru v předešlých 2 letech nedobrovolně odložená) oslava 120. výročí založení SDH Bohuňov, přičemž pro členy sboru se uskutečnila při slavnostní schůzi v sobotu 19. března 2022, viz « pozvánka ».


Pro veřejnost je oslava plánována na tradiční dobu začátkem léta, prozatím konkrétně na neděli 3. července 2022; potvrzení tohoto termínu a podrobnější informace k programu této oslavy zde budou upřesněny během června. Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Elektronická úřední deska »


« Posun termínu pro provoz starých kotlů »


« Příručka MŽP „Jak správně topit a ušetřit“ »

« a další užitečné informace k tomuto tématu“ »


« Termíny vyvážení kontejnerů na rok 2022 »


« Možnosti pomoci pro Ukrajinu »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány ty nejnovější nebo výběr těch aktuálně stále platných. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Obecní úřad »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz