Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V neděli 3. července 2022 se konala oslava výročí založení SDH Bohuňov (viz « podrobnější informace o programu »), v rámci které se od 11.00 hodin u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově uskutečnila tradiční „pouťová mše“.


V pátek a v sobotu 1. a 2. července 2022, tradičně přibližně od 21.30 hodin, bylo pořádáno letní kino; v pátek (vzhledem k nepříznivému počasí v sálu KD v Bohuňově) byla promítána česká komedie « Srdce na dlani », v sobotu potom (pod KD) nová česká pohádka « Tajemství staré bambitky 2 ».


Z návsi v Bohuňově (Foto – Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Elektronická úřední deska »


« Volby do zastupitelstva – ke kandidatuře »


« Posun termínu pro provoz starých kotlů »


« Termíny vyvážení kontejnerů na rok 2022 »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány ty nejnovější nebo výběr těch aktuálně stále platných. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Sbor dobrovolných hasičů »


« Hnízdění čápa bílého »


« Hospodaření obce »


« Obecní úřad – k volbám do zastupitelstva »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz