Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V sobotu 21. ledna 2017 ve 20 hodin se v kulturním domě v Bohuňově uskuteční tradiční hasičský ples.


V sobotu 7. ledna 2017 se v Bohuňově i v Janovičkách uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 13330 Kč.


V pátek 30. prosince 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V pátek 30. prosince 2016 vydán „Zpravodaj obce“, distribuovaný zdarma do všech domácností v obci.


V úterý 27. prosince a v pátek 30. prosince 2016 bylo na zimním stadionu v Bystřici n. P. pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno veřejné bruslení, viz « plakát » a « fotografie ».


Š Ť A S T N Ý   A   Ú S P Ě Š N Ý   N O V Ý   R O K   2 0 1 7

PF 2017 (autor - kronikář obce PhDr. Martin Šikula) Sněhové zpravodajství   Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Nabídka pro rodiče dětí v naší obci »


 « Volné místo nedaleko Bohuňova »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


Vánoční atmosféra na návsi v Bohuňově (foto – PhDr. Martin Šikula)


Vánoční atmosféra na návsi v Bohuňově (foto – Mgr. Petr Šikula)


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Předvánoční posezení s vystoupením dětí »


« Přehled inovovaných stránek »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. aktualizace údajů či fotografií).

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2017
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz