Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V neděli 29. dubna 2018 se v Bohuňově uskuteční již 7. ročník tradiční « Bohuňovské traktoriády ».


V sobotu 28. dubna 2018 je pořádán zájezd do Kroměříže (na Výstaviště Floria Kroměříž); odjezd od kulturního domu v Bohuňově v 7.30 hodin.


V pátek 6. dubna 2018 vydán Zpravodaj obce (distribuovaný zdarma do všech domácností v obci).


Jarní motiv (foto - Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Hlášení místního rozhlasu »


« Elektronická úřední deska »


« Volné místo (1) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (2) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (3) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (4) nedaleko Bohuňova »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Bohuňovská traktoriáda »


« Hnízdění čápa bílého »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz