Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V pátek a v sobotu 10.–11. srpna 2018 bude v Bohuňově tradičně uspořádáno letní kino (pod kulturním domem, v případě nepříznivého počasí uvnitř KD), v rámci kterého budou promítnuty celkem dva filmy (bude ještě upřesněno, které filmy byly nakonec vybrány).
Přehled všech 48 nabízených filmů (s podrobnějšími údaji ke každému filmu) je k dispozici v tomto « pdf souboru ». Návrhy, které filmy by se měly letos v Bohuňově promítat, bylo možné sdělit na ou.bohunov@tiscali.cz (nebo případně přímo starostovi obce), a to nejpozději do 31. května 2018.


V pátek 6. července 2018 od 13 hodin se u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově uskuteční tradiční „pouťová mše“.


Při příležitosti 110. výročí od otevření jednotřídní školy (v tehdy nově dostavěné budově) v Bohuňově, proběhnou v pátek 6. července 2018 během odpoledne Oslavy osmičkových výročí a znovuotevření budovy bývalé školy, podrobněji viz « program této jubilejní akce ».
Zastupitelstvo obce srdečně zve nejen všechny spoluobčany, ale i ostatní obyvatele (z blízkých i vzdálenějších regionů), kteří sice v Bohuňově nebo v Janovičkách nežijí, ale mají k oběma vesnicím nějaký vztah.Letní motiv z naší obce a okolní krajiny (foto - Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Elektronická úřední deska »


« Volné místo v sousední obci »


« Volné místo (1) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (2) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (3) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (4) nedaleko Bohuňova »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Čápi – hnízdění »V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz