Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V pátek a v sobotu 26. a 27. ledna 2018 se bude konat 2. kolo volby prezidenta ČR, viz « podrobnější informace ».
« Výsledky 1. kola », které se konalo v pátek a v sobotu 12. a 13. ledna 2018.


V sobotu 20. ledna 2018 ve 20 hodin se v kulturním domě v Bohuňově uskuteční tradiční hasičský ples, na kterém bude hrát kapela « Flašinet ».


Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V sobotu 6. ledna 2018 se v Bohuňově i v Janovičkách uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 13461 Kč.


Š Ť A S T N Ý   a   Ú S P Ě Š N Ý   N O V Ý   R O K   2 0 1 8

PF 2018 (autor - kronikář obce PhDr. Martin Šikula) Sněhové zpravodajství  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Elektronická úřední deska »


« Rozpočet na rok 2018 »


« Změny v jízdních řádech autobus. linek v regionu »


« Nová vyhláška obce »


« Volné místo v sousední obci »


« Volné místo nedaleko Bohuňova »


« Další volná místa nedaleko Bohuňova »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Sbor dobrovolných hasičů »


« Volba prezidenta ČR »


« Výročí vztahující se k obci a k SDH »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz