Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V neděli 4. srpna 2019 okolo 10.10 h projel přes Bohuňov (po silnici směrem od Bystřice n. P.) cyklistický závod Vysočina 2019 (« trasa 4. etapy »).


Od pátku do neděle 12.–14. července 2019 bylo v kulturním domě v Bohuňově pořádáno letní kino. V pátek byl promítnut český film „Dvě nevěsty a jedna svatba“, v sobotu rovněž český film „Po čem muži touží“. V neděli byly navíc promítnuty od 17 hodin česká pohádka „Čertí brko“, a od 19 hodin nová česká komedie „Ženy v běhu“.


Náves v Bohuňově (foto - PhDr. Martin Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Pronájem obecního bytu »


« Elektronická úřední deska »


« Volné místo v sousední obci »


« Volné místo v zemědělství »


« Volné místo (1) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (2) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (3) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (4) nedaleko Bohuňova »V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Hnízdění čápa bílého »V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2019
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz