Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020 se konají volby do zastupitelstev krajů a v našem regionu zároveň i senátní volby, viz « podrobnější informace ».


V pondělí 21. září 2020 od 7.30 hodin do 14.30 hodin bude v Bohuňově i v Janovičkách přerušena dodávka elektřiny, viz « oznámení ».


V sobotu 5. září 2020 od 15 hodin se pod kulturním domem v Bohuňově konalo dětské zábavné odpoledne (ve stylu RETRO), viz « plakát s pozvánkou ».


V červenci 2020 začala platit nová vyhláška o regulaci hlučných činností, viz blíže « pdf soubor s vyhláškou » (« posouzení vyhlášky »).


Náves v Bohuňově (foto - Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


Nejnovější informace k výskytu koronaviru

« Užitečné a praktické aktuální informace »


(tento odkaz směřuje na stránku Obecní úřad, kde bývají průběžně doplňovány nové informace či odkazy k problematice výskytu onemocnění koronavirem v ČR)


« Elektronická úřední deska »


« Volné místo v zemědělství »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (1) »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (2) »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (3) »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Obecní úřad »


« Volby 2020 »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2020
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz