Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V  pátek 28. prosince 2018 od 10.15 do 11.45 hodin je pro obyvatele Bohuňova a Janoviček zajištěna možnost bruslení na zimním stadionu v Bystřici n. P., viz « plakát » (další termín bude v sobotu 2. března 2019 od 9.45 do 10.45 hodin).


Na třetí adventní neděli 16. prosince 2018 od 14 hodin se v kulturním domě v Bohuňově uskuteční tradiční vánoční besídka, viz « plakát s pozváním ».


V E S E L É   P O H O D O V É   V Á N O C E
a   Š Ť A S T N Ý   Ú S P Ě Š N Ý   N O V Ý   R O K   2 0 1 9

PF 2019 (autor – kronikář obce PhDr. Martin Šikula) Sněhové zpravodajství  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Elektronická úřední deska »


« Volné místo nedaleko naší obce »


« Volné místo (1) nedaleko Bohuňova »


« Volné místo (2) nedaleko Bohuňova »V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Hasičské aktuality »


« Dopravní spojení (změny v jízdních řádech) »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


Vánoční atmosféra na návsi v Bohuňově (foto – PhDr. Martin Šikula)


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz