Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V pátek 30. dubna 2021 nebude pořádáno pálení čarodejnic, a proto Obecní úřad Bohuňov žádá obyvatele Bohuňova a Janoviček, aby letos na jaře nevozili žádné větve ani ostatní odpad ze zahrady (který nepatří do bioodpadu) na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově. Děkujeme za pochopení.


Od soboty 27. března 2021 probíhá povinné Sčítání lidu, domů a bytů 2021, viz « podrobnější informace ».


V úterý 30. března 2021 v 18 hodin se konalo zasedání zastupitelstva, viz « usnesení ».


V pondělí 1. února 2021 vydán Zpravodaj obce (distribuovaný zdarma do všech domácností v obci).


S přihlédnutím k přetrvávající nepříznivé situaci z hlediska výskytu koronaviru proběhla letos Tříkrálová sbírka (viz « podrobnější informace ») bez tradičního koledování, avšak i přesto bylo možné přispět také klasicky přímo do kasičky, přičemž v naší obci byly k dispozici dvě kasičky (v prodejně smíšeného zboží, a v kanceláři OÚ v Bohuňově), v rámci kterých se vybralo celkem 7200 Kč. Z několika variant možností přispění do sbírky je stále ještě k dispozici (až do pátku 30. dubna 2020) tzv. « on-line kasička ».


Jarní náves v Bohuňově (Foto – Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


Nejnovější informace k výskytu koronaviru

« Užitečné a praktické aktuální informace »


(tento odkaz směřuje na stránku Obecní úřad, kde bývají průběžně doplňovány nové informace či odkazy k problematice výskytu onemocnění koronavirem v ČR)


« Elektronická úřední deska »


« Přerušení dodávky el. energie »


« Info k omezení pohybu + formuláře »


« Nabídka testu na protilátky i v Bystřici »


« Studie revitalizace KD v Bohuňově »


« Termíny vyvážení kontejnerů »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Hospodaření obce »


« Hnízdění čápa bílého »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz