Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V neděli 14. srpna 2016 se na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově konal během odpoledne tradiční dětský den s řadou různých soutěží a atrakcí, a letos navíc i s divadlem J. Hrubce; viz « plakát ».


V neděli 7. srpna 2016 (v Bohuňově po 10.05 h) vedla po silnici z Bystřice n. P. přes Bohuňov « trasa 4. etapa » cyklistického závodu « Vysočina 2016 ».


Letní motivy z Bohuňova (foto - Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


 « Volné místo v Bohuňově »


 « Další volné místo v Bohuňově »


 « Volné místo v zemědělství »


 « Další volné místo v zemědělství »


 « Volné místo v sousední obci »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Hnízdění čápa bílého »


« Přehled inovovaných stránek »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
Počítadlo návštěvnosti
2007–2016
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz