Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V pondělí 1. února 2021 vydán Zpravodaj obce (distribuovaný zdarma do všech domácností v obci).


S přihlédnutím k přetrvávající nepříznivé situaci z hlediska výskytu koronaviru proběhla letos Tříkrálová sbírka (viz « podrobnější informace ») bez tradičního koledování, avšak i přesto bylo možné přispět také klasicky přímo do kasičky, přičemž v naší obci byly k dispozici dvě kasičky (v prodejně smíšeného zboží, a v kanceláři OÚ v Bohuňově), v rámci kterých se vybralo celkem 7200 Kč. Z několika variant možností přispění do sbírky je stále ještě k dispozici (až do pátku 30. dubna 2020) tzv. « on-line kasička ».


PF 2021 (autor – kronikář obce PhDr. Martin Šikula) Sněhové zpravodajství  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


Nejnovější informace k výskytu koronaviru

« Užitečné a praktické aktuální informace »


(tento odkaz směřuje na stránku Obecní úřad, kde bývají průběžně doplňovány nové informace či odkazy k problematice výskytu onemocnění koronavirem v ČR)


« Info k omezení pohybu + formuláře »


« Elektronická úřední deska »


« Hlášení místního rozhlasu »


« Nabídka testu na protilátky i v Bystřici »


« Studie revitalizace KD v Bohuňově »


« Termíny vyvážení kontejnerů »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Obecní úřad – nové info ke koronaviru »


« Dopravní spojení – omezení (autobusy) »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz