Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V  sobotu 18. ledna 2020 ve 20 hodin se v kulturním domě v Bohuňově uskuteční tradiční hasičský ples, na kterém bude hrát kapela « Flašinet ».


V sobotu 4. ledna 2020 se v Bohuňově i v Janovičkách uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 12249 Kč.


V neděli 29. prosince 2019 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Š Ť A S T N Ý   Ú S P Ě Š N Ý   N O V Ý   R O K   2 0 2 0

PF 2020 (autor – kronikář obce PhDr. Martin Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Elektronická úřední deska »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (1) »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (2) »


« Volné místo v zemědělství »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Předvánoční sousedské posezení »


« Bohuňov v (před)vánočním čase »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


Ze zimní návsi v Bohuňově (foto - Mgr. Petr Šikula)

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2020
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz