Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


Zastupitelstvo obce Bohuňov tímto děkuje všem ženám, které se nezištně podílely na střihání a šití textilních roušek pro obyvatele Bohuňova i Janoviček. Děkujeme také oděvnímu družstvu VKUS, které nám věnovalo část materiálu a pomohlo se stříháním.
Celkem jsme rozdali 428 kusů textilních roušek ve třech různých velikostech. Děkujeme za vlnu solidarity v době, kdy byla nejvíce potřeba.
Ještě jednou velké poděkování.


Ve čtvrtek 23. dubna 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Milí spoluobčané,
vzhledem k přijatým vládním opatřením k omezení šíření nového typu koronaviru (COVID-19) je zrušeno veřejné bruslení (na zimním stadionu v Bystřici n. P.), které se mělo uskutečnit 28. března 2020, a dále také v letošním roce nebude uspořádán jarní zahrádkářský zájezd. Děkujeme za pochopení a věříme, že si to vynahradíme až bude situace pod kontrolou.   Zastupitelstvo obce Bohuňov


Náves v Bohuňově (foto - Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


! Nejnovější informace – výskyt koronaviru !

« Užitečné a praktické aktuální informace »


(tento odkaz směřuje na stránku Obecní úřad, kde bývají průběžně doplňovány nové informace či odkazy k problematice výskytu onemocnění koronavirem v ČR)


« Hlášení místního rozhlasu »


« Elektronická úřední deska »


« Návrh změny územního plánu »

« Dokumentace ke změně územního plánu »


« Nařízení Kraje Vysočina » ke zvýšenému nebezpečí požárů


« Zákaz pálení klestí a vypalování trávy » !


« Informační leták od OÚ Bohuňov »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (1) »


« Volné místo nedaleko Bohuňova (2) »


« Volné místo v zemědělství »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Obecní úřad »


« Hasičské aktuality »


« Územní plán obce »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2020
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz