Územní plán obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Územní plán obce Bohuňov


« Územní plán obce Bohuňov » (tj. Bohuňova i Janoviček) odsouhlasilo
zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 23/2010 ze dne 5. února 2010.

 

V roce 2017 byla vydána změna č. 1 územního plánu obce Bohuňov;
veškeré dokumenty k této změně jsou zpřístupněny níže:

 

« Vyhláška o změně územního plánu (2017) »     

 

« Dokumentace ke změně č. 1 územního plánu obce Bohuňov (2017) »

 

« Oznámení o projednávání změny územního plánu (2017)

 

« Navrhované změny k projednávání změny č. 1 územního plánu »

 

Územní plán v klasickém papírovém vyhotovení je pak veřejnosti k dispozici
k nahlédnutí v úředních hodinách (tj. středa 15.30 h až 18.00 hodin)
« v kanceláři obecního úřadu » v Bohuňově.

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2019
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz