Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V sobotu 8. ledna 2022 proběhla v naší obci tradiční « Tříkrálová sbírka » (v našem regionu organizovaná prostřednictvím « Oblastní charity Žďár n. S. »). Během následujícího týdne (do soboty 15. ledna 2022) bylo možné přispět navíc také do kasičky umístěné « v místní prodejně smíšeného zboží ». V rámci sbírky se letos (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) vybralo celkem 16606 Kč.


Ve čtvrtek 30. prosince 2021 od 15.45 h do 16.45 hodin bylo pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem veřejné bruslení, viz « podrobnější informace ».


V úterý 28. prosince 2021 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Š Ť A S T N Ý   Ú S P Ě Š N Ý   N O V Ý   R O K   2 0 2 2


PF 2022 (autor – kronikář obce PhDr. Martin Šikula) Sněhové zpravodajství  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Termíny vyvážení kontejnerů na rok 2022 »


« Elektronická úřední deska »


« Užitečné informace ke koronaviru a očkování »


« Příručka MŽP „Jak správně topit a ušetřit“ »

« a další užitečné informace k tomuto tématu“ »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Hospodaření s odpady »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz