Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


Ve středu 17. května 2023 po 19 h se v kulturním domě v Bohuňově uskutečnila « veřejná prezentace », při které byla nejprve představena studie pro budoucí rekonstrukci KD (viz « návrhy »), a dále pak především řešení odkanalizování Bohuňova i Janoviček (viz « přehled od projekční kanceláře »).


Jarní motiv (foto - Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Elektronická úřední deska »


« Návrh možností řešení kanalizace obce »


« Termíny vyvážení kontejnerů na rok 2023 »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány ty nejnovější nebo výběr těch aktuálně stále platných. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Hospodaření obce »


« Hnízdění čápa bílého »


« Sbor dobrovolných hasičů »


« Obecní úřad »


« Bohuňovská traktoriáda »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. sněhové zpravodajství, aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2023
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz