Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 v obci Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001

Tradiční sčítání lidu, domů a bytů proběhlo poprvé v rámci samostatné České republiky ve čtvrtek 1. března 2001.

 

POČET OBYVATEL

 

POČET OBYVATEL DLE POHLAVÍ

Obyvatel celkem                     

245

 

 

Ženy

Muži

Celkem

Obyvatel s pobytem trvalým    

245

 

 Bohuňov                

 82

108

190

Osoby dočasně přítomné         

    2

 

Janovičky              

 30

  25

  55

Osoby s krátkodobým pobytem

    0

 

   Celkem

112

 133

 245

 

 

 

VĚKOVÁ SKLADBA OBYVATELSTVA

 

OBYVATELSTVO PODLE NÁRODNOSTI

 

0-14 let

15-59 let

60 a více let

 

 

Počet

v %

Muži  

57

  89

13

 

Česká        

 202

82,5 %

Ženy  

  69

17

 

Moravská 

  39

15,9 %

Celkem

 57

 158

 30

 

Slovenská 

1

0,4 %

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL OBCE

 

Ostatní      

1

0,4 %

 Muži

32,4

 Ženy

35,9

 Celkem

34 let

 

Nezjištěna

2

0,8 %

 

Poznámka:  Rozlišování národnosti obyvatel narozených a žijících na území českých zemí je (především za posledních přibližně 100 let) poněkud problematické. Z praktických důvodů (umožňujících mimo jiné i vznik ČSR v roce 1918) byla v období první republiky „zavedena“ národnost československá (vycházející z teorie tzv. čechoslovakismu), rozlišovaná dále na větev českouvětev slovenskou; specifickým prvkem meziválečné republiky bylo vyčlenění i židovské národnosti. V období po druhé světové válce až do počátku 90. let se rozlišovala (u „původních“ obyvatel narozených na území českých zemí a  Slovenska) pouze národnost českáslovenská.

     Při „sčítání lidu, domů a bytů“ v roce 1991 bylo umožněno přihlásit se i k „nově zavedeným“ národnostem moravské, slezskéromské (projev demokratického státního zřízení). Vlivem úředních a administrativních zvyklostí (např. „uvádění české národnosti na vysvědčeních“ z předchozího období, „absence údaje o národnosti v rodném listě (pravděpodobně minimálně u většiny občanů ČR)“, apod.) se ale nové rozlišování dřívější české národnosti na současnou českou, moravskou, slezskou a romskou mezi obyvateli spíše „neuchytilo“, a proto jsou údaje o těchto národnostech obzvláště jen pouhými číselnými údaji, nevyjadřujícími názorně reálnou skutečnost. Proto (např.) údaje o počtu obyvatel s moravskou národností nelze v žádném případě chápat jako totožné s počtem („původních“) obyvatel narozených a žijících na Moravě, na což by ze zjednodušeného pohledu bylo možné logicky případně usuzovat.

     I v souvislosti s tendencí označující často v posledních letech naši zemi jako „Česko“ (svým obsahovým významem nesprávně připomíná „Čechy“ – tj. pouze část ČR) místo oficiálního názvu „Česká republika“ lze považovat problematiku „národa a národnosti“ (a záležitosti s tím související) v našem státě do určité míry za nepřehlednou, což je však způsobeno mimo jiné i historickým vývojem.

 

 

 

OBYVATELSTVO PODLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

 

NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ OBYVATELSTVA

Pracující muži       

  66

 

Bez vyznání      

  39 obyvatel

Pracující ženy      

  41

 

Věřících celkem

180 obyvatel

Pracující celkem

107

 

Nezjištěno        

  26 obyvatel

Z počtu pracujících s pracovištěm v jiné obci ČR

  73

 

 

 

Logo sčítání lidu, domů a bytů 2001

 

 

Z toho z počtu věřících

Římskokatolická církev                   

171

Českobratrská církev evangelická

   7

Církev československá husitská   

   2

 

« Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 – pokračování »

 

Zpět na stránku « Ostatní statistiky »

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »